Журналистика

Журналистиката е професия, свързана със събиране на информация , анализ на актуални събития и интерпретацията на личности, явления, теми и тенденции на съвременния живот, в различни форми и жанрове, която е предназначена за разпространение към масовата аудитория. Журналистиката е професия, с предмет на дейност съобщаване и предаване на новини, мнения, гледни точки, описателни материали. При определени обстоятелства журналистиката може и като наука да се разглежда.

Средствата за масова информация са средствата, с които се осъществява журналистиката – радио и телевизия, вестници и списания, интернет и мобилни телефони в последно време – според медията, в която работят журналистите.

Журналистиката не е само една гледна точка. По принцип тя е неутрална в отразяването всички позиции, представя максимално обективно фактите, оставяйки по този начин читателят сам да избира правилно становище. Разбира се всичко това много зависи от проблема, по който се взема отношение или се дискутира. Журналистиката представя актуални теми и факти. Това особено различава журналистиката от рекламата, ПР и литературата. Тя допринася за създаване на обществено мнение. Често е наричана четвъртата власт – нарежда се след законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Според темите, предмет на проучване и представяне, журналистиката може да бъде определена в следните видове:

 • културна;
 • разследваща;
 • музикална;
 • спортна;
 • парламентарна;
 • криминална журналистика и др.

Според оборудването и използваните технологии:

 • вестникарска;
 • радио;
 • телевизионна;
 • фотожурналистика;
 • интернет или онлайн журналистика

Съществуват девет елемента на журналистиката. За да може да изпълнява задълженията си един журналист да информира, той трябва да е независим и свободен и следните условия да спазва:

 • Журналистите трябва да са независими от субектите на информацията.
 • Първото задължение е истината.
 • Лоялност е към гражданите.
 • Дисциплинирана проверка на информацията.
 • Да е независим монитор на властта.
 • Да осигури форум и компромис за обществена критика.
 • Да се стреми да представи значими новините, интересни и състоятелни, разбираемо, пропорционално и всеобхватно.

Има голямо разнообразие на жанрове:

 • Информационни – информация, хроника, репортаж, бележка, доклад, интервю, пресконференция и др.
 • Аналитични коментар – рецензия, кореспонденция, статия, обзор, писмо, експеримент, беседа, мемоари и др.
 • Художествено-публицистичен – есе, фейлетон, скица, пасквил, очерк, история, памфлет, некролог и др.
 • Шоу – конкурс, игра, ток-шоу, реалити-шоу и др.

Първият български вестник е издаден през 1846 г. от Иван Богоров – „Български орел“, издаван по време на Възраждането в Лайпциг. Днешната журналистика е притежавана от големи корпорации, има големи аудитории, тя е мащабна, включва вестници, телевизия, интернет, радио, макар от другите медии да е измествано силно.

Свободата на печата е гарантирана конституционно, с независимо функциониране за масова информация. Това е правото на медиите да упражняват професията си нецензурирано. Свободата на печата за първи път се споменава през 1789 год. във френската Декларация за правата на човека и гражданина, което е част от свободата на информацията и. Новата журналистика се налага през 20 век 60- и 70-те му години в САЩ в някои средства за масова информация в стил на журналистическо писане, използвайки методите на художествената литература.

Интернет също дава възможност на повече хора за без да са по професия журналисти. Професионалните журналисти не считат често блогърите за журналисти, зщото те пишат по уеб блогове и логове. Причината е в стандартите и професионалните практики. От 2005-та година обаче всеобщо е спечелил повече внимание блогингът и до някои ефекти е довел върху преобладаваща насока.

Други инструменти за онлайн журналистика са форумите в Интернет, дискусионни табла, чатове. Повечето интернет потребители смятат, че често са по-малко пристрастни и по-информативни онлайн източниците, отколкото официалната медия, защото онлайн журналистите са доброволци просто и свободно практикуващи журналисти, които за тяхната дейност пари не получават и следователно – от корпоративна етика са свободни.

Интернет също предлага възможности за обобщаване на новини и персонализирано снабдяване с тях, което от различни уебсайтове компилира на един сайт новини – Google News, например. Все пак, някои хора смятат за пагубно прекомерното персонализиране и че хората ще започнат ограничено излагане на новини да имат.