Биологични процеси за третиране на отпадни води

Има два основни вида биологични процеси за третиране: стимулиран процес на растеж и прекратен процес на растеж.

В стимулираният процес на растеж микроорганизмите растат върху дадена повърхност, като например камък или пластмаса. Примери за това са:

  •  1) отворени просмуквателни филтри където водата се стича по скали и се доставя въздух чрез вентилационните тръби,
  • 2) към биокули, които са подобни, но се използват пластмаси вместо скали и,
  • 3) така наречените въртящи биологични контактори, които се състоят от големи, частично потопени дискове, въртящи се непрекъснато, така че микроорганизмите полепнали по повърхността на диска многократно и последователно да се потопят в отпадните води и да се излагат на въздух.

Най-често срещаният тип на прекратен процес на растеж е така наречената система за активна утайка.

Този тип система се състои от две части – биобасейн и утаител или избистряне. Аерационният резервоар съдържа „утайка“, която може да се опише най-добре като „смесена микробна култура“, съдържаща предимно бактерии, както и протозои, гъби, водорасли и др. Тази утайка непрекъснато се аерира със сгъстен въздух на дъното или с механични аератори на повърхността. Замърсените отпадъчни води влизат в резервоара и се смесват с култура, която използва органични съединения за растеж – произвежда повече микроорганизми, което води най-вече до образуването на въглероден двуокис. Процесът също така може да осигури биологично отстраняване на хранителни вещества, азот и фосфор.

Когато се достигне необходимата степен на пречистване, утайката се се отвежда в утаител, който в повечето случаи е с кръгъл дизайн. Важно условие за успеха на този процес е формирането на тип култура, която ще флокулира естествено и ще създаде утайки на повърхностния слой. Ако това не се получи, много от твърдите замърсители ще останат във водата и качеството им на пречистване ще бъде ниско.

Утайка, събрана в долната част на утаителя след това се преработва в резервоара за аерация, за да консумира повече органична материя. Терминът „активна“ утайка се използва за процеса, по време на който утайката се връща в резервоара за аерация и микроорганизмите за известно време са в среда бедна на „храна“ и са „гладни“, т.е. те са в активно състояние, нетърпеливи да получат още отпадъци за биологично разграждане. Тъй като в резултат на този процес количеството на микроорганизмите или биомасата се увеличава, известно количество трябва се премахне и да остане на ниво, подходящо за по-нататъшното пречистване, като бъде добавено към твърдите вещества, получени при първичното третиране на отпадните води.

Научете повече за пречиствателните станции и различните видове системи за филтриране на сайта http://ecoteam-bg.com/