Видове зъбни импланти и цени

На първо място, зъбният имплант е форма на фиксирана протеза, която се имплантира в челюстната кост. Той замества липсващ или силно повреден зъб и технически се нарича ендостен имплант (имплант, който седи в костта). Съществуват различни видове зъбни импланти на различни цени.

Самият имплант е разделен на три различни части:

така нареченото имплантно тяло, опората (структурата на импланта) и видимата част под формата на короната на импланта.

В повечето случаи обаче терминът имплант се отнася до тялото на импланта, което действа като изкуствен корен на зъба и по този начин формира основата на зъбната протеза.

Структурата на зъбния имплант зависи изцяло от това кой тип протеза ще носи по-късно. Ако имплантът трябва да има единична корона или мост на импланта, той се състои от три различни части, тялото на импланта, опората и короната на импланта.

Много хора използват термина имплант, за да опишат цялата зъбна протеза, въпреки че, строго погледнато, този термин се отнася само за тялото на импланта. Това е именно изкуствен зъбен корен, който се завинтва или имплантира в челюстната кост с помощта на конец. За тази цел в челюстта се пробива отвор, в който след това се завинтва с резба тялото на импланта.
Тялото на импланта е оформено различно в зависимост от случая, тъй като е адаптирано към свойствата на челюстната кост. Различните версии се различават по наклонения или прав горен край и по конусността си (конична форма). Като правило обаче се използват цилиндрични имплантни тела с прав горен край. След това опората следва действителния имплант.

Видове зъбни импланти

Досега сме се занимавали най-вече с импланти от две части, които в днешно време са стандартни, защото са по-адаптивни и универсални. Те се състоят от тялото на импланта и надстройката, т.е. или корона, мост или протеза.
За разлика от това, има и еднокомпонентният имплант, който днес се използва рядко, тъй като неговата структура и използваемост са по-ниски от тези на имплантанта от две части.

В случай на имплант от едно тяло, тялото на импланта и надстройката се състоят от завършен компонент, чиято форма и ориентация не могат да бъдат променени. Тези две обаче не са единствените видове импланти.

За много пациенти имплантът представлява нова надежда. Надежда за красива усмивка и несложно ежедневие. Съвременните техники и методи на денталната медицина ни дават възможност да осъществим тази мечта за почти всеки пациент и да открием нов вид радост.

За нас е от решаващо значение да сте разбрали какво точно е импланта, как е конструиран и кои важни фактори непременно трябва да имате предвид, за да можете да му се наслаждавате цял живот. А колкото до цените на зъбните импланти, обърнете съм подходящият стоматолог, защото те варират в зависимост от вида на импланта и сложността на процедурата.