Среброто в миналото и настоящето

Среброто е удивителен материал и не случайно е сред предпочитаните в бижутерското
приложно изкуство. И днес творците бижутери продължават да се вдъхновяват, създавайки
богата гама от бижута- сребърни комплекти, сребърни синджири, сребърни гривни и обеци.

Среброто под формата на накит е избор не само за жените, но и за мъжете. Вечото присъствие
на този материал в ежедневието ни си има своето обяснение. Познанството на човека с този
впечетляващ материал датира от дълбока древност. Първите данни за неговото откритие са от
преди 6000 години пр. н.е. Преди да бъде открита специфичната технология за неговото
получаване от рудите, в които то се съдържа от дълги години назад във времето то се е
добивало от неволно открити късове самороден метал. Този самороден метал дори бил по
рядък и от златото.

Среброто в онези далечни години било по-ценно дори и от скъпоценните
камъни. Среброто е използвано за сечене на монети, както и за изработка на изящни бижута и
украшения. Дори ценни находки в египетските пирамиди изработени от сребро, свидетелстват
за огромната почит към този материал в древността.

Заслуга за високо ценене на този материал имат и необичайните му характеристики, наричани
дори магически. Древните египтяни и китайци първи открили неговите лековити свойства. Те
лекували рани с метална пластина. Използвали се сребърни съдове за съхранение на вода,
защото се смятало, че така се запазват за дълго нейните качества.

Хипократ и Нострадамус използвали лековитите свойства на среброто също.
Неговите химико-физични свойства са удивителни. По електро- и топлопроводимост то
превъзхожда всички метали. Рефлектира светлина почти на 100%. Характеризира се с ниска
химическа активност.

Всички тези качества обясняват обаятелността на сребърните бижута и
накити. Най-високо е съдържанието на благородния метал в човешкия мозък – факт, който и
до днес удивлява медицината.

Тази кратка презентация на среброто е в поткрепа на обяснението, защо среброто под формата
на бижута – сребърни обеци, гривни и  медальони.“