Важността на училищното обзавеждане за учебната среда

Училищното обзавеждане и всеки от училищните мебели е с голямо значение за учебната среда и учениците. В класната стая може би си мислите, че училищният интериор няма значение за добиването на знания от учениците, но това не е така. До голяма степен обзавеждането в училище и училищните мебели имат влияние на учебната среда. Новото и качествено обзавеждане повлиява благоприятно на учениците и те са по-съсредоточени в клас. Учителите би трябвало веднага да подадат сигнал, ако в класната стая са забелязали счупени училищни мебели. Това може да повлияе лошо на психиката на децата. Веднага трябва да се подменят старите училищни мебели с нови предлагани от MEGA-M, защото това е от голямо значение за децата.

Виден американски психолог Курт Левин доста пъти е изтъквал, че училищното обзавеждане е с огромно значение за работата на учениците в клас. Училищното обзавеждане трябва да е комфортно за децата, които да се чувстват уютно. Всички ученици трябва да бъдат обгрижвани и училището да показва, че се грижи за тях. Ако в една класна стая училищното обзавеждане и училищните мебели са стари, то децата няма да си мислят така. Дори може да се стига до конфликтни ситуации за това кой ученик да седне на по-здравия и хубав чин, а и вниманието на учениците няма да бъде насочено в правилната посока – слушане на учителя и усвояване на знания.

Също така може да е много важно как са подредени училищните мебели. Необходимо е учителят да има достъп до всички ученици. В повечето класни стаи децата на първите чинове са един вид по-привилигировани, тъй като учителят рядко си прави труда да става и да ходи до по-задните чинове, за да може и там учениците да го слушат добре. Това може и да е от факта, че в стаята няма много свободно пространство, което е породени от по-старите и големи училищни мебели. С ново училищно обзавеждане обаче този проблем няма да го има, тъй като новите училищни чинове са много по-лесни за преместване и са по-малки, което ги прави по уютни. Също така те имат модерен вид, което ще се хареса най-вече на учениците.

Всеки учител е длъжен да внимава, когато осъществява контакт с някои от учениците. Ученикът трябва да е спокоен в класната стая, а не да чувства така сякаш учителят му се кара. Също така училищните мебели трябва да бъдат така подредени,че да има дистанция от учителя. Не е добре когато първите чинове са на метър най-много до учителя. Така учениците чувстват, че сякаш са под контрола на учителя и той непрекъснато ги наблюдава, което не е добре. Може всеки ученик да се притесни от подобно нещо и това да повлияе на работата му в клас. С новото училищно обзавеждане, което се предлага в момента, то ще има нужната дистанция между учител – ученик, тъй като чиновете не са огромни като старите училищни бюра, поради което е нужно да са близо до учителя, за да има място и за останалите чинове в стаята.

Без съмнение училищните мебели са много важни за учебната среда. Старите чинове и мебели водят до разконцентриране на учениците, което фокусира вниманието им в друга посока, а не върху учебния процес.