Автоматично управлявани мотокари

Автоматично управляваните превозни средства никога не са били голяма част от сервизната техника. Съвсем от скоро обаче нещата започнаха да се променят и автоматично управляваните кари да придобиват все по-голямо значение в заводите, складовете и изобщо в производствения процес.

Какви са причините за промените?

Доскоро AGVs (автоматично управляваните превозни средства) се считаха за полезни в предимно големите, специализирани области на производството, като складирането в хартиената и автомобилната промишленост. Истина е, че тази техника може да се конфигурира за почти всеки тип производство, но това беше придружено от скъпи системи за управление и неефективни цикли за презареждане. По-малките предприятия и производства просто не можеха да оправдаят финансово подобна инвестиция.

За огромна радост на всички, технологиите непрестанно се развиват и това се отразява и на складовата техника и на AGVs. Резултатите от този процес са по-ниска цена за крайните клиенти и повече индустрии, които могат да се възползват от функционалността на тези превозни средства, без да навлизат в дългове за изплащането им.

Не можем да определим само една причина, която да е оказала съществено значение върху популяризирането на AGVs – по-скоро са редица благоприятни обстоятелства. Списъкът им включва развиващата се 3PL логистика и дистрибуция, операциите, които са непрекъснати при масовото производство, както и високата натовареност при сезонните операции – всичко това изисква огромна работна сила, която не винаги пазара на труда може да осигури. Освен това, тенденцията в производствения сектор е към увеличаване на цената на труда, което само допринася все повече работодатели да търсят автоматизирани решения. Кумулативната оперативна мощност на AGVs е по-висока от тази на служителите и машината достига до по-високи точки в складовите помещения – това са безспорни преимущества.

Китайското правителство, грижейки се за развиването на индустриите в страната, приема многобройни поощряващи политики, чиято цел е да подпомогнат развитието на роботиката в промишлеността. Такива държавни стимули помагат снабдяването с автоматично управляваните превозни средства и намаляват разходите на компаниите.

Забелязваме че, последните години определено има икономически възход, безработицата е ниска, но въпреки това има компании, които едва успяват да си изпълнят сроковете. Автоматизацията решава точно тези проблеми и прави компаниите конкурентноспособни. Филип Стефан, продуктов мениджър на Linde Material Handling, набляга на факта, че самостоятелно опериращите мотокари могат да се внедрят във вече съществуваща интерлогистика и да подобрят производствения процес. При тях се забелязва тенденция, собствениците да започнат с придобиването на един, два самостоятелно опериращи мотокари и да им увеличават бройките постепенно, докато не обърнат по-голямата част от производството в автоматизирано. Мотокарите на Linde MH се предлагат от Motocarservice.com – официален представител и дистрибутор за България.

Най-голямото преимущество на XXI век е технологичния напредък, който не само, че подобрява функционалността на вече познатите ни неща, ами и им смъква цените. По този начин инвестициите стават атрактивни и за малките и средните компании, не само за големите. Въпреки че, има огромна разлика в цената на един автоматизиран мотокар сравнен с годишната заплата на един служител, тази разлика постепенно намалява с времето.

малък мотокар

Четвъртата Индустриална Революция

Четвъртата Индустриална Революция определено стимулира нуждата от автоматично управлявани кари. При нея се сливат идеите за физическия свят и за дигиталния, като това неминуемо се отразява на цялостното развитие на икономиката, финансите и производството. Пазарът за AGVs няма как да намалява в бъдеще, точно обратното – той ще расте и ще се развива. Собствениците на цехове, производствени помещения, складове и фабрики успяват все по-лесно да внедрят AGV техника. Този тип складова техника дава възможността да се комбинират различни модули заедно и да се намалят високите разходи за информационни и комуникационни технологии.

Разработването на сензорни и навигационни технологии определено помога за този възход, но най-голямото значение има развитието на софтуерните технологии. Сега предизвикателството пред AGV техниката е да се справи с внедряването на нейния софтуер към различните видове клиентски системи за контрол. Автоматично управляваните кари трябва да могат безпроблемно да обменят данни със системата за планиране на ресурсите на предприятието, системата за производство, складовата система, както и с всички останали автоматични кари.

Пазарният дял на компаниите, които имат складове и използват автоматично управлявани превозни средства расте всяка следваща година. Автоматизацията се внедрява във все повече индустрии, като се разчита на прецизност, оптимизация на движението и сигурността. Конвенционалните дизелови мотокари макар и с добри възможности, не могат да постигнат най-оптималните резултати, нито да минимизират нивото на разходите до такава степен, каквато го правят автоматизираните.

Различните видове технологичен прогрес имат различни ефекти върху развитието на автоматизираните кари. Именно технологията подобри адаптивността на AGVs, разшири тяхното приложение и пазарния им дял. Това се забелязва най-добре при логистичните компании и складовете, където бързината и ефективността са ключови. Освен това, там невинаги обемът на товарене е еднакъв, следователно системите трябва да са способни на адаптация. Софтуерите им стават все по-стандартни и лесни за управление, а маршрутите за обхождане се изчисляват автоматично. На самите кари се внедряват гео-навигационна система, която ръководи мотокара да се движи без инциденти и без да е нужно да се слага някаква допълнителна инфраструктура, за да се определи маршрута. Освен това, навигационен лазер постоянно сканира заобикалящата го среда, за да е ясно къде се намира мотокара в реално време. Допълнително, на основната част и на вилицата има сензори, които подсигуряват сигурното поставяне и пренасяне на палетите и стоките. В допълнение, триизмерни камери се използват за откриване на най-подходящото място за съхранение на рафта и насочват в каква посока точно да се насочат вилиците, за да поставят палета.

Главният недостатък при AGVs е скоростта на изготвяне на маршрута и трафик контрола. Непрекъснато се работи върху подобряване на алгоритъма и минимизиране на времето. Тойота успява да изработи интегрирана интралогистична платформа, която да управлява автоматизираните операции. При тази платформа след сканирането на маршрута, движението се адаптира към променената обстановка или блокира старият маршрут и изготвя нов. Това оптимизира времето за реакция и изпълнение на задачата, както и цялостната ефективност.

Какво ще се случва в бъдеще?

„Сътрудничество“ е думата, която се чува най-често, когато се говори за бъдещето на автоматизираните кари. Вече има създадени мотокари с двойно предназначение, които могат да бъдат и автоматизирани и ръчно управлявани. Този тип хибридни мотокари са израз на плавния преход между двете системи. Компаниите все още предпочитат да имат възможност и за ръчно управление, за всеки случай. Адаптацията на пазара към автоматизираните мотокари отнема време. Колкото повече обаче компаниите осъзнават, че това е правилната практика, ако искат да имат нулева загуба на енергия, време и пространство, толкова повече времето намалява.

В интерлогистиката е от съществено значение да се подобри комуникацията между различните софтуери, които управляват техниката.

В бъдеще сигурно ще се появят системи с комбинация от лазерна навигация и обикновена. Тези мотокари ще подобрят координацията на вилиците, ориентирането кой е най-горния рафт и кой най-долния.

Друга насока в която мотокарите ще се развиват в бъдеще е информационната система с подобрена адаптивност. Преференциалните политики, които китайското правителство внедрява в тяхната индустрия подобряват електронната търговия, фотоволтаичните и логистичните сектори – така че и там ще станем свидетели на бърз напредък и иновации.