Дистанционна регистрация на фирма

Ако проверите в интернет различни счетоводни къщи и техните оферти за регистрация
на фирма, ще видите едно разнообразие от ценови оферти за самата услуга. Цените
варират от 100 до 200 лева, като всяка фирма обещава различни бонуси за клиента,
които другите не предлагат. Именно в такива оферти можете да видите и
предложението за дистанционна регистрация на фирма . Какво значи това?
Благодарение на развитието на все повече Интернет услуги, днес е напълно възможно,
ако сте в по-малък град в България, да регистрирате фирма, като използвате услугите
на счетоводна агенция в някои от по-големите градове в страната. Услугата е възможна
защото самата документация може да се изпрати до всеки офис на Търговския регистър
в страната, без значение къде се намира адреса с управителното седалище на самата
фирма.

Процедурата е следната. Първо избирате счетоводна къща, компания, офис, на които да
доверите самата регистрация. Първо трябва да изпратите потърсените документи за
регистрация до офиса на самата счетоводна агенция. Там експертите ще ги обработят и
ще съставят новите документи, които вече ще са готови за пращане в Агенцията по
вписванията, ни ще липсва Вашия подпис.

Ето защото Вие получавате новите документи, които трябва да заверите при нотариус и
следва да откриете набирателна сметка в града, в който ще е седалището на самата
фирма. Подписвате това, което е посочено и изпращате отново онлайн документите до
счетоводната къща. Своевременно изпращате паричен превод до банкова сметка
посочена от счетоводната компания, за да платите услугата.

Редом с регистрацията, последващото счетоводство на работещата фирма също може да
се води дистанционно. Отново документацията се изпраща двустранно по имейл или по
куриер, след като страните подпишат договор. Изобщо всички услуги, които може да се
правят от избраната счетоводна къща, могат да се правят дистанционно, като се
използва предимно имейли или куриери. Посетете www.goldenvision.bg, за да разберете
повече за начина, за дистанционна регистрация на фирма.

В този смисъл, не трябва да се притеснявате за някакви подробности или да се явявате
постоянно в офиса на счетоводителите. Много лесно и бързо можете да се разберете с
тях, какво точно ще се изисква от Вас и как ще вървят работните взаимоотношения.