Ипотечен кредит за апартамент и какво трябва да знаем

Както настоящият социален контекст, така и потокът от кредитни продукти, предлагани на пазара, ни изкушават към по-добър и по-лесен живот. Това е възможно най-естественото нещо. Разбираемо е всеки човек да желае по-добро финансово положение, нов дом или обновяване на стария, друга марка автомобили и този списък може да продължи безкрайно. За да се случат обаче всички тези неща, се нуждаете от пари.

В случай, че желаете нов апартамент, например, много хора не разполагат с необходимата сума пари. За да решите този финансов проблем, имате две възможности: или решавате да изчакате, докато съберете парите, или решавате да кандидатствате за кредит. Последното решение е по-изгодно, но то зависи от всеки от вас.

Един ипотечен кредит за недвижимо имущество не е нищо повече от парично отношение, което се установява между физическо или юридическо лице, наречено  кредитор  и друго физическо или юридическо лице, наречено  длъжник. Първият, т.е. заемодателят предлага заем в пари или дава стоки / услуги на заем и длъжникът ги получава. Този заем обикновено се отпуска с подлежаща на връщане сума (главница, която се връща обратно), разбира се, с плащането на допълнителна сума пари, наречена лихва.

Следователно всички изброени действия по-горе изискват сключването на договор за кредит. Има различни видове кредити. Двата заема, които създават голямо объркване сред тези, които кандидатстват за тях, са заем за недвижим имот и ипотека. Редно е да отбележим, че разликите не са основни, а по-скоро в няколко нюанса. Съществуват обаче два различни продукта, които различно покриват нуждите на клиентите.

Едно нещо обединява заема за недвижими имоти с ипотеката: и с двата заема се финансира имот. От този момент нататък обаче разликите са достатъчно големи, че един ипотечен кредит за имот е добър за един клиент, но е неблагоприятен за друг.

По този начин заемът за недвижими имоти има за своя основна характеристика факта, че банките го разглеждат като един от много и различни видове ипотечни кредити. Тук банката отпуска пари и обезпечението е имота, който клиента купува с тях.