Как американците плащат високите такси за бизнесобучение?

Вече е налице един ясно оформен пазар на МВА обучение в САЩ. Цената, която американските студенти трябва да плащат за двугодишно обучение в елитните бизнес училища е повече от 150 хил. USD, заедно с разходите за издръжка. Средният американски студент, който обикновено вече има около 15 хил. USD задължения по студентски кредит от висшето си образование, може да си позволи следдипломно обучение в бизнес училище единствено с още заеми. Между 75 и 92% от обучаващите се американци в елитните учебни заведения, където средната финансова субсидия е в размер на 50 хил. USD, правят точно това – кандидатстват за допълнителни кредити.

Независимо с колко средства разполага семейство на американския студент, повечето от необходимите парите ги набяват чрез държавни или частни заемодатели. В крайна сметка това не е никак трудно за тях – заемодателите в САЩ виждат в МВА кандидатите нисък кредитен риск, особено ако са показали в миналото добри умения за управление на парите си. Един от основните съвети на специалистите в САЩ е абстрахирането от грешното мнение, че студентите в следдипломно обучение нямат нужда от финансов съвет. В американките бизнес училища повечето студенти не са наясно за условията по заема и начина на определяне на лихвата. Важното е плащането на обучението да не поставя студента във финансово затруднение, тъй като около 35% от всички работодатели в САЩ се интересуват от информация за дълговете на кандидатите преди да вземат решение да ги наемат.

ВРЕМЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Преди да подадат документите си за кандидатстване американците уреждат финансовото си състояние като минимизират максимално размера на дълговете. За установяване актуалното си финансово състояние те подават молби за изготвяне на извлечение от кредитните карти. Колкото повече дължат, толкова по-малка е вероятността да им отпуснат средства, твърдят специалистите в САЩ.

РАЗУМНОСТ В ЗАЕМИТЕ

Всички смятат, че колкото по-рано се започне с търсенето на финансова помощ, толкова по-добре. Всеки в САЩ, който притежава номер за социални осигуровки има право да получи до 18 500 USD под формата на държавни заеми. Експертите препоръчват първо този вид заеми, тъй като лихвите по него са най-ниски. От юли 2005 г. американското правителство увеличава лихвите по студентските кредити, което се случва за първи път през последните 5 години, като се очаква да достигна 4.5%.

Частните заемодатели в САЩ несъмнено налагат по-високи лихвени проценти от държавата. По принцип студентите имат нужда от повече от 18 500 USD, за да посрещнат и разходите си за издръжка, освен семестриалната такса. Затова повечето американски студенти се обръщат към училището, в което учат за актуален списък с най-благоприятните частни заемодатели, които предлагат преференциални лихви и кредитни условия за студентите от съответното учебно заведение.

ПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Връщането към студентските години и начина на живот на студентите може да се окаже шокиращ за някои от тях, особено, когато са изоставили една солидна заплата, за да се обучават. Затова и повечето от тях се опитват да намалят разходите си преди да влязат университета с цел да спестят предварително известна сума пари.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА

В повечето случаи връщането на заема в САЩ се предвижда да стане за един по-продължителен период от около 20 години, като студентите се надяват, че ще могат да отделят всичките допълнителни средства към основната заплата за връщането на кредита. Повечето заемодатели предлагат и период на отлагане на връщането при някои непредвидени неблагоприятни събития. Американското правителство от своя страна може да намали или опрости дълга, ако след завършване на образованието си студентът започне работа в организации със стопанска цел. Не са редки и случаите, когато работодателите се заемат с погасяването на студентския кредит на служителите си.