Познайте преведените поговорки или можете ли да разчитате на машинния превод

Услугата Google Translate е безплатна и достъпна. За да преведете текст с нея се изискват само няколко движения с мишката. Дори има преводи, които звучат доста смислено. Особено когато лексиката в тях е в голяма степен еднозначна, а тематиката – широко разработвана.

Доколко можем да разчитаме на машинния превод днес, в ежедневието. Доколко той е надежден?машинен превод

Смях пред монитора

Случва се често, когато очаквате Google да преведе текст, изпъстрен с многозначни думи. И когато се смеете или изумявате, пак е добре. Означава, че сте достатъчно подготвени, за да оцените трагикомичността на превода. А сега си  представете, че разчитате да разберете какво ви пише бизнес партньор или девойка, с която се харесвате, но не говорите един и същ език!

Ще познаете ли кои са поговорките

За да не си помислите, че преувеличавам, предлагам ви превод на няколко поговорки. Те са кратички, простички и много популярни. Първо Google Translate ги преведе на английски, а после – обратно на български.

  • Лозето няма да се моли, но иска да вземе. (Лозето не ще молитва, а иска мотика.)
  • Бог помага, но не носи в гънката. (Бог помага, ала в кошара не вкарва.)
  • Ден на хранителните години. (Ден година храни.)
  • За да бъде тих, нямаше да се чуди да вижда. (Да би мирно седяло, не би чудо видяло.)

Вероятно повечето от вас са се досетили – нарочно избрах най-познатите поговорки.

Има ли полза от Google Translate

Безспорно има. Статистиките твърдят, че превежда дневно около милион страници на десетки езици.

Той ви дава възможност да разберете общия смисъл на превеждания текст, ако сте достатъчно наясно с материята.

Колкото по-разпространен е езикът и колкото по-разработвана е темата, колкото повече преводи са публикувани, толкова повече можете да разчитате на помощта на машината.

За жалост българският не е сред най-използваните езици и затова преводите на Google Translate и подобните програми са често неразбираеми.

Можете ли да използвате машинния превод

Дори когато общо взето схващате какво ви казва Google, не е добре да използвате този превод публично. При общуване с бизнес партньори, с потенциални и настоящи клиенти, със съмишленици от огромно значение е ясният и стегнат стил, разбираемият и еднозначен изказ, граматическата правилност. Всяка възможност за различни тълкувания и разминавания рано или късно водят до проблеми, дрязги и неразбирателства.

Още по-недопустимо е да публикувате подобен превод на сайта си. Той предизвиква недоумение и насмешка и у най-непредубедените потребители и по-скоро ви вреди.

Задължително е машинният превод да бъде редактиран

Въпреки големия напредък на програмите за машинен превод, все още машината отстъпва на човека преводач. Тя не може да съперничи на умението му да разчита контексти, да подбира най-точната дума и израз, предаващ смисъла и духа на написаното.

Ако не можете сами да се справите с редактирането на автоматизирания превод, потърсете преводачески услуги. Колкото по-отговорен е текстът, толкова по-добър трябва да е преводачът. Обърнете се към агенция за преводи и легализация – особено ако става дума за превод на документи.