Мотивацията на екипа не зависи единствено от финансовото възнаграждение