Видеонаблюдение в учебните заведения

Колко е важно да се осигурява наблюдение в реално време и запис на учебния процес

Камерите за видеонаблюдение ни следват на всяка крачка. Почти не е останало място, което да не е подсигурено от тях. Дори и у дома все по – често поставяме такива за наше успокоение и улеснение.

Що се отнася до учебния процес, няма училище, което да не залага на строгия контрол на достъп. Освен охраната, с която разполагат почти всички заведения, камерите са неизменна част от провеждането на самите уроци.

Във вътрешните помещения

Входът, коридорите и всяка класна стая са снабдени с умните джаджи, които осигуряват контрола на достъп на външни лица и спомагат за гладкото протичане на учебните часове. Много често се стига до спорни ситуации, породени от липсата на дисциплина или нетактичното отношение на учител. Последните разполагат с ограничени права по отношение на възпитанието на децата. Когато родителите са твърде ангажирани, за да обръщат специално внимание на държанието им в училище, често се стига до конфликтни казуси и дори по-сериозни последствия, които достигат високите нива на управление в заведението.

В тези моменти камерите са изключително полезни за изясняването на спорните ситуации. В класните стаи поставянето и на микрофон заедно с камерата е задължително. Това позволява по-лесен контрол от страна на ръководството при протичането на обучителния процес, което става със съгласието и знанието на родителите.

В двора на учебните заведения

Отново основната роля тук се поема по отношение на достъпа на външни лица. Ежедневно възпитателите се сблъскват с различни обстоятелства, възникнали по време на игра и междучасия. Често пъти може да се стигне до възникване на претенции и от страна на родителите. В тези случаи камерите за видеонаблюдение са от голяма полза за коректното изясняване на ситуациите.

В случаи на липси на материални принадлежности на децата, отново се прибягва до направените записи, особено когато вещите са с по-висока материална стойност.

Не рядко се срещат и недобросъвестни граждани, които си позволяват да посещават учебните дворове с какви ли не намерения. В това число и разхождането на домашни любимци из тревните площи, което е абсолютно забранено.

Поставянето на камера не е основна пречка за предотвратяване на много неуредици, но най-малкото може да всява респект, а впоследствие да помогне за изясняване на обстоятелствата, които са настъпили.

В не малко учебни заведения се е стигало до кражби на пари или мобилни устройства. И докато вторите са в някаква степен проследими, за първите това е много трудно и единственият шанс за изясняване на проблема е видеонаблюдението.